Monolitické železobetonové konstrukce


Vedle hlavní činnosti, kterou je zakládání na pěnovém skle, se také specializujeme na výstavbu železobetonových konstrukcí. Betón je prvek, se kterým jsme se naučili výborně pracovat a přetvářet ho, pomocí systémového bednění, do rúzných forem.

  • železobetonové sklepy
  • opěrné zdivo
  • schodiště
  • základové konstrukce větších staveb
  • celé stavby a jejich součásti, kterými jsou trámy, překlady, sloupy
  • skelety domů a staveb

Jednou z těch zajimavějších železobetonových staveb, byla pro nás realizace základů a všech železobetonových částí, pro novou betonárku ve Zlatých Klasech, kde jedna z betonových nádrží, byla umístěna 1,5 m pod úroveň spodní vody, a požadavek byl aby byla vodotěsná. 

Tuto zakázku jsme realizovali pro Rakouskou firmu Leitl.  

Zelezobetonove Konstrukce 01
Zelezobetonove Konstrukce 02
Zelezobetonove Konstrukce 03
Zelezobetonove Konstrukce 04
Zelezobetonove Konstrukce 05
Zelezobetonove Konstrukce 06
Zelezobetonove Konstrukce 07
Zelezobetonove Konstrukce 08
Zelezobetonove Konstrukce 09
Zelezobetonove Konstrukce 10
Zelezobetonove Konstrukce 11
Zelezobetonove Konstrukce 12
Zelezobetonove Konstrukce 13