Návrh a realizace základů na pěnovém skle


Tato oblast stavebnictví, je od začátku naši dominantou.Tyto základy nědělají jen stabilní a pevný podklad pro stavbu, ale mají v sobě ukrytou schopnost, stavbu výborně izolovat od chladu, vlhkosti a radonu. Díky tomu můžeme při dobrém návrhu mluvit o ekonomicky nejefektivnějším založení stavby a výrazném urychlení výstavby. Při tomto způsobu založení stavby vám na vrchní stavbě odpadne několik etap, což vám ušetří finance a čas. Tento způsob založení stavby umíme navrhnout na jakémkoliv místě a v jakémkoliv terénu.

Pokud nemáte realizační projekt od svého projektanta, kde je navržena deska na pěnovém skle, umíme pro vás zabezpečit kompletní službu, která může obsahovat tyto položky:

 • inženýrsko geologický průzkum na pozemku
 • návrh, statiku a realizační projekt základové desky na pěnovém skle
 • vytýčení stavby geodetem
 • zemní a výkopové práce pro základy a sítě
 • realizace bleskosvodu v oblasti spodní stavby
 • realizace drenážního systému
 • realizace kanalizačního systému
 • realizace dešťové kanalizace
 • uložení chríniček pro budoucí elektroinstalaci
 • realizace základové desky na pěnovém skle
 • realizace železobetonových opěrných zdí, sklepů a stavebních částí, které patří k základům domu

Základy na rovném pozemku

Základy na rovném pozemku

Klasické založení na pěnovém skle, které je možné zrealizovat na každém rovném pozemku. Tohle založení je také možné realizovat ve svahu, na kterém se dá připravit rovinatá plocha.
Základy ve svahu

Základy ve svahu

Tohle založení se používá v případě, že je třeba stavbu založit ve svahu.
Základy nad terénem

Základy nad terénem

Založení s RDS deskami po obvodu. Využívá se v případě vyšší spodní vody nebo pokud je třeba základovou desku položit výše nad terén. Také se používá v případě, že není prostor na přesah z pěnového skla, pokud je stavba například na hranici pozemku.

zaklady na penovem skle