Záruky a spolehlivost


Základní podmínkou správného založení jakékoliv stavby, je bezpečně přenést do podloží zatížení, způsobené hmotností a provozem stavebního objektu, bez deformací a poruch podloží nebo objektu. V případě, že nemáte kompletní projektovou dokumentaci na základovou desku na pěnovém skle, navrhujeme ke každé základové desce:

  • geologické měření podloží
  • statický výpočet
  • realizační projekt

Na základě těchto podkladů uděláme profesinální návrh základů a zvolíme postup prací. Držíme se pravidla, že když se k projektu vyjadřují autorizovaní odborníci, můžeme my jako realizační firma bezpečně realizovat a Vy jako investor v klidu spát. Ke statickému výpočtu ,podle platné legislativy, máme my i autorizovaný statik pojistku pro případ pojistné události. Záruka na zhotovené dílo naší firmou je 5 let.